همگام با شرکت های بیمه در مدیریت ریسک

خبرها

blog
PublishDate: 1402/04/15

مُهر تأیید سهامداران بر عملکرد و حساب‌های بیمه اتکایی ایرانیان

مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه اتکایی ایرانیان همزمان با دوازدهمین سالروز تاسیس این شرکت برای رسیدگی و تصویب عملکرد حساب‌های سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰ در روز یکشنبه ۲۲ اسفند با حضور ۷۷/۳۵ درصد صاحبان سهام در محل دانشگاه خاتم برگزار شد.

ReadMore