همگام با شرکت های بیمه در مدیریت ریسک

نمای کلی صنعت بیمه ایران

چشم اندازی از صنعت بیمه ایران

نهاد نظارتی در بازار

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان نهاد ناظر دولتی و حاکمیتی وظیفه نظارت و کنترل صنعت بیمه در ایران را دارا می باشد. علاوه بر این بیمه مرکزی، نقش بیمه گر اتکایی، اعم از اتکایی اختیاری و اتکایی اجباری، را نیز در صنعت دارا می باشد. در حال حاضر طبق آخرین دستورالعمل بیمه مرکزی در سال ۱۴۰۱، تمامی شرکت های بیمه مستقیم مکلف به واگذاری ۱۷ درصد از بیمه نامه های زندگی و ۹درصد از بیمه نامه های غیرزندگی صادره خود به بیمه مرکزی، تحت عنوان واگذاری اتکایی اجباری می باشند.

بازیگران بازار بیمه و شبکه فروش

در سال ۱۴۰۱ تعداد ۳۰ شرکت بیمه مستقیم (شامل یک شرکت بیمه دولتی و ۲۹ شرکت بیمه غیردولتی)، به همراه ۶ شرکت بیمه اتکایی و ۲ موسسه P&I در صنعت بیمه ایران فعال می باشند. بر اساس اخرین آمار ها، شرکت های یاد شده خدمات خود را از طریق شبکه فروشی متشکل از ۱،۳۹۵ شعبه، ۹۴،۶۸۶ نماینده و ۱۱۱۱ کارگزار به متقاضیان عرضه می نمایند.

 

برخی قوانین مهم

 

برخی آمارها و شاخص های کلیدی در سال ۲۰۲۱

 

الف : شرکت های بیمه


ب : شبکه فروش شرکت های بیمه