همگام با شرکت های بیمه در مدیریت ریسک

پنجره ای رو به فردا

  شرکت بیمه اتکایی توانمند، حرفه ای و پیشرو در بازار بیمه داخلی و منطقه ای و شناخته شده در بازار بین‌المللی  

...بیشتر بدانید

پیشرو در بیمه های مهندسی و نفت و انرژی

  بیمه اتکایی ایرانیان دارای بیشترین پرتفوی مهندسی و نفت و انرژی در کشور  

...بیشتر بدانید

بیمه های نیروگاه ها و سد ها

  تحت پوشش قراردادن بخش عمده ای از سدها و نیرو گاه های کشور  

...بیشتر بدانید

بیمه های هواپیما

  مدیریت علمی ریسک ناوگان هوایی کشور بر اساس تحلیل داده های پروازی  

...بیشتر بدانید