همگام با شرکت های بیمه در مدیریت ریسک

سخنرانی آقای نائینی در گردهمایی همگام با هم در مدیریت ریسک رویداد آموزشی مدیران اتکایی صنعت بیمه کشور

رویداد آموزشی مدیران بیمه اتکایی صنعت بیمه

سخنرانی آقای نائینی در گردهمایی همگام با هم در مدیریت ریسک رویداد آموزشی مدیران اتکایی صنعت بیمه کشور


دکتر بنیادی در رویداد آموزشی مدیران اتکایی صنعت بیمه :
یکی از رویکرد های جدید بیمه مرکزی که امروز شاهد آن هستیم تشریک مساعی با شرکتها و تبادل اطلاعات و دیتاها و ارائۀ دید گاه ها برای استقرار خرد جمعی است تا بتوانیم مسیر تحولی پیش رو را به جد پیگیری کنیم.

دکتر علی بنیادی نائینی معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی به عنوان سخنران پایانی در رویداد آموزشی مدیران اتکایی صنعت بیمه با اظهار خرسندی از حضور در جمع مدیران اتکایی شرکتهای بیمه با اشاره به تجربیات پیشین خود اظهار داشت:
چندی پیش در بنیاد ملی نخبگان و معاونت علمی فنآوری ریاست جمهوری طرحی را مطرح کردیم که بتوانیم نخبگان حوزه های مختلف را داشته باشیم . سپس اندیشیدیم که نخبه کیست؟ درچه سطحی است؟ دانشگاهی است؟ دانش آموزی است؟ صنفی است؟ علوم انسانی هستند؟ فنی هستند و . . . علی رغم مقاومت های جدی که وجود داشت ، مبنی بر اینکه لزوم چنین دسته بندی چیست؟ بلأخره سطح بندی به عمل آمد و با استدلال های مختلف جلسات برگزار شد. همان طور که می دانید یکی از ترند های امروز دنیا در حوزۀ علوم ، بین رشته ای کار کردن است . جالب اینکه افراد از ترندهای مختلف کنار همدیگر قرار گرفتند و همین کنار هم قرار گرفتن زایش ایده های جدید را در پی داشت.
این مقدمه را عرض کردم که از جناب کشاورز تشکر کنم و از مجموعۀ معظم بیمه اتکایی ایرانیان به دلیل ابتکاری که داشتند و بعضاً جور مارا هم در نهاد ناظر می کشند باید تشکر کنم. شایان ذکر است که بیمه اتکایی ایرانیان یکی از شرکتهای خوب با هیأت مدیره مناسب و با ترکیبی از تجربه و دانش و شروع دانش جوانی ست. جمع امروز ما نیز نشانگر قرار گرفتن ترکیب تجربه و جوانی است و من مطمئن هستم که حضور این جمع کنار یکدیگر منشاء اثر خواهد بود. وی در ادامه افزود : آقای کشاورز درهر کجا که بوده اند توجه شان معطوف به منابع انسانی بوده است. اینجا هم به همین ترتیب است و من اعتقاد دارم که یکی از افتخارات بیمه اتکایی ایرانیان همین جمع و همین جلسه و دور همی اینچنینی است که در دنیا هم توصیه می شود و امروز قرار بر این است که از تجربۀ زیستی همدیگر استفاده نمائیم و پرکتیس ها را داشته باشیم و در کنار هم ضعف ها و چالش های احتمالی را با یکدیگر مرچ کنیم تا بتوانیم چشم انداز روشنی را پیش خودمان به تصویر بکشیم.

دکتر بنیادی در ادامه با نگاهی به سیاستهای کلان نهاد ناظر گفت : همانطوری که امروز شاهد آن بودیم ؛ رویکرد جدیدی که در بیمه مرکزی ناظر و حاکم است اینکه با تشریک مساعی شرکتهای بیمه و به اشتراک گذاری دیتاها و اطلاعات و با ارائۀ دیدگاه ها برای استقرار خرد جمعی ان شاألله بتوانیم هم در حوزۀ تغییرات و هم در حوزۀ اطلاعات و هم در حوزۀ محصولات و هم در حوزۀ آئین نامه ها و سایر موارد مسیر تحولی پیش رو را به جد پیگیری کنیم و یکی از موضوعات تحولی همین توجه به مباحث نوین صنعت بیمه است که امروز شرکت بیمه اتکایی ایرانیان پیشقدم شده است از این باب از ایشان بسیار سپاسگزارم.

یکی از افتخارات بنده هم این است که امروز در خدمت شما هستم.