همگام با شرکت های بیمه در مدیریت ریسک

بیانیه پایداری


بیانیه پایداری

مدیران و همکاران بیمه اتکایی ایرانیان به آینده شرکت، فضای کسب و کار، جامعه و محیط زیست معتقدند.

اطلاعات مالی و اقتصادی :

• شاخص های عملکرد
• صورتهای مالی
• گزارش هیئت مدیره

محیط زیست:

شرکت خدمات خود را با بهره گیری از ۴۵ نفر و در یک ساختمان اداری ارائه می کند و فاقد شرکت فرعی ، شعبه و یا نماینده می باشد. بدین لحاظ فعالیت شرکت فاقد آثار سوء محیط زیستی با اهمیت می باشد. با این وجود شرکت با بهره گیری از فناوری اطلاعات، با صرفه جویی در مصرف انرژی، تفکیک پسماند و به حداقل رساندن مصرف کاغذ نقش خود را در پایداری محیط زیست ایفا می کند .

کمک های عام المنفعه:

بر اساس دستور العمل حاکمیت شرکتی که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ برای ناشران ابلاغ شد، توجه به مسئولیت های اجتماعی، محیط زیستی و کمک های عام المنفعه همواره مورد تایید شرکت بوده است در این راستا شرکت در امور تامین مالی برای زلزله خوی و پوشش بخشی از هزینه های توانبخشی کودکان انجمن اوتیسم مشارکت داشته است.گزارش پایداری شرکتی:

سازمان گزارشگری جهانی (GRI) توسعه پایدار را چنین تعریف می­کند:

"توسعه پایدار توسعه ­ای است که نیازهای حال جامعه را به گونه ای برآورده سازد که به توانایی نسلهای آینده در برآورده کردن نیازهایشان لطمه نزند."

فعالیت و روابط تجاری سازمان‏ها می­تواند بر اقتصاد، محیط زیست و مردم تاثیر بگذارد و بدین لحاظ سازمان‏ها در توسعه­ ی پایدار دارای نقش مثبت یا منفی می‏باشند. دستیابی به توسعه­ ی پایدار مستلزم مسئولیت‏ پذیری سازمان‏ها و مدیرانشان در قبال محیط زیست، اقتصاد و مردم شامل نسل حاضر و نسل‏های آینده است .

بیمه اتکایی ایرانیان شرکتی است که تنها با 47 نفر سرمایه انسانی و در یک ساختمان اداری، بدون شعبه و یا نمایندگی و یا شرکت فرعی، خدمات بیمه اتکایی به موسسات بیمه ارائه و به سهم خود در مدیریت ریسک و جبران خسارت‏های بیمه شده کوچک و بزرگ کشور مشارکت می­کند. در زنجیره خلق ارزش شرکت در دو بخش بیمه‏ گری و سرمایه ‏گذاری صرفا از توانمندی‏ ها و دانش تخصصی سرمایه انسانی و فناوری اطلاعات و حداقل مصرف انرژی و کاغذ استفاده می ‏شود. البته مسئولیت جمعی شرکت به این مصرف حداقلی محدود نمی ‏شود و نگاه شرکت در مسئولیت ‏پذیری را عمدتا به تعامل سازنده با ذینفعان اصلی شرکت شامل مشتریان، سهامداران، همکاران، شرکای تجاری و نهادهای حرفه‏ای، صنفی و نظارتی صنعت بیمه و جلب رضایت آنان معطوف می‏ نماید.

الف)گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت های اجتماعی

شرکت در کنار پایش و تامین منافع صاحبان سهام، با افزایش ظرفیت بیمه­ای و میزان نگهداری بازار داخلی، در بهبود و توسعه فضای کسب و کار صنعت بیمه و کمک به اقتصاد کشور مشارکت و با تلاش در جهت بهبود تراز ارزی مبادلات بیمه ­ای به مسئولیت بیمه ­ای، ملی، اجتماعی و حرفه‏ای خود عمل می‏کند و همچنین توجه به مسئولیت‏های اجتماعی، محیط زیستی، کمک‏های عام‏ المنفعه نیز همواره مورد تاکید بوده است. انجام اقداماتی همچون مشارکت در تامین مالی و جبران خسارت زلزله خوی و مشارکت در تامین هزینه‏ های توانبخشی کودکان انجمن اتیسم و آسایشگاه کهریزک در این زمینه صورت گرفته است. در دوره مورد گزارش پرداخت‏های شرکت در ارتباط با مسئولیت‏های اجتماعی به شرح زیر است.

شرح

مبلغ ( میلیون ریال )

مشارکت در تامین مالی زلزله خوی

2.000

مشارکت در هزینه های توانبخشی کودکان انجمن اتیسم

7.000

آسایشگاه کهریزک

300

جمع

9.300

ب) گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل محیط زیست

با توجه به اندازه شرکت و نوع خدمات و محصولات، زنجیره خلق ارزش شرکت تاثیرات منفی درخور توجهی بر محیط زیست ندارد. با این وجود مصرف بهینه آب، انرژی و تفکیک پسماند از اولویت ‏های شرکت است.

بهره ‏گیری موثر از فناوری اطلاعات در فعالیت‏ها و ارائه خدمات و کاهش مصرف کاغذ.