همگام با شرکت های بیمه در مدیریت ریسک

کمیته مدیریت ریسک


کمیته مدیریت ریسک  :

در اجرای ماده ۱۰ آیین نامه“حاکمیت شرکتی در موسسات بیمه”و دستورالعمل آن، شرکت دارای کمیته مدیریت ریسک می باشد.

اعضای این کمیته متشکل از افراد زیر می باشد:

آقای غلامعلی غلامی عضو هیات مدیره (رئیس کمیته)

آقای غلامعلی ثبات عضو کمیته

آقای روح اله رهنما فلاورجانی عضو کمیته

آقای حسن دوراندیش دبیر کمیته